Een gat in de natuur: een ontdekkingstocht langs uitgestorven diersoorten

Front Cover
Dit boek is een monument voor diersoorten die door menselijk toedoen zijn uitgestorven. Veel soorten zijn verdwenen zonder dat er een afbeelding van bestaat. Hierdoor ontbreekt een betrouwbare weergave van de desbetreffende soort. Duidelijk voorbeeld hiervan is de door Boudewijn Büch zo geliefde dodo. Veel soorten die werden uitgeroeid behoren tot de zogenaamde eilandvormen. De makers van dit boek zijn erin geslaagd de vroegere diversiteit van uitgestorven soorten op een uitstekende manier door fraaie gekleurde tekeningen weer te geven. Door middel van korte bondige teksten wordt informatie gegeven over historie, verspreiding en het moment dat de soort voor het laatst is waargenomen.De opgenomen dieren moesten aan een aantal basiscriteria voldoen: ze moesten tussen 1500 en 1999 uitgestorven zijn, er moesten voldoende gegevens over beschikbaar zijn en ze moesten een soort (en geen ondersoort) vertegenwoordigen. De in dit boek opgenomen soorten zijn slechts het topje van de uitstervingsijsberg. Aan de talloze amfibieën, reptielen en ongewervelden wordt voorbijgegaan. Deze uitgave is een triest monument van feiten. Elke keer als er nieuwe werelden werden ontdekt, ging dit gepaard met het uitsterven van soorten. Een appendix en een literatuuroverzicht maken dit boek zeer compleet.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information