ผู้ว่าฯ 3 ม: บันทึกความทรงจําของ วิญญู อังคณารักษ์

Front Cover
Matichon, 2001 - Governors - 597 pages
Autobiography of a Thai local government administrative officer and later permanent secretary of Ministry of Interior, Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

๑๐ ๑๐๐ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑ คน ๑ ปี ๒๐ ๒๑ ๒๔ ๒๕ ๒๕๐๑ ๒๕๐๒ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๕๔ ๒ คน ๒ ปี ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕ ปี ๗ วัน กรม กระทรวงมหาดไทย ๆ กัน กับ การ กิโลเมตร ขวบ ขึ้น เขา คัน คำว่า คือ คุณ คุณสุภางค์ จังหวัด ชัยนาม ชั่วโมง ชื่อ เช่น ซึ่ง ดร ด้วย เดียว เดือน ได้ ต่อ ตอน ตัว ต่าง ๆ ตุลาคม แต่ ถึง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้ง ท่าน ท่านอธิบดีชำนาญ ที่ ไทย ธันวาคม นั้น นาย นายอำเภอ นี้ ใน บาท ประเทศอิตาลี ประมาณ ปลัดจังหวัด ปีก่อน เป็น เป็นเวลา ๆ ไป ผม ผู้ ผู้ว่าฯ ฯพณฯ พฤษภาคม เพราะ มกราคม มหาดไทย มาก มี มีนาคม เมตร เมษายน เมื่อ พ.ศ เมื่อวันที่ ไม่ ยาว ยุวบูรณ์ ร้อยเอ็ด เรื่อง ฯลฯ ลูก เลย เลยทีเดียว แล้ว และ วัน วันที่ ว่า เวลา สมัยนั้น สิงหาคม สุภสร หนึ่ง หรือ ให้ ใหม่ ๆ อยุธยา อยู่ อังคณารักษ์ อำเภอ อีก อุดรธานี

Bibliographic information