ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพนางสมใจ เพียรเลิศ บ.ม. ณ ฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

Front Cover
2015 - Cooking, Thai - 448 pages
Cremation volume for Somchai Phianlœt,1921-2014, a matriarch and devouted Buddhist Thai lady; comprises biography, condolences and articles learning about World War I & II related to Thailand and guide to Thai cooking and Thai street food.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information