เมือง-กิน-คน: แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

Front Cover
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2017 - City and town life - 184 pages
Urban ecology, urbanization, and city planning in Thailand.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information