รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา: ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

Front Cover
สํานักวิจัยและพัฒนา, สถาบันพระปกเกล้า, 2010 - Thailand - 89 pages
Rules of Thai court and courtiers.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information