Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of about 10 related to Klinická farmacie I.   

Klinická farmacie II

Vlček Jiří, Vytřísalová Magda, kolektiv - 2014 - 256 pages
Kniha je určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, je potřebná i pro předatestační a postgraduální přípravu. Přehledná kniha najde využití v běžné klinické ...
Limited preview - About this book

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění: druhé, přepracované a doplněné ...

Vítovec Jiří, Špinar Jindřich, a kolektiv - Medical - 2004 - 248 pages
Vývoj, který prodělává farmakoterapie kardiovaskulárních chorob, je rychlý a dynamický. Na přelomu století a tisíciletí se dostala také do primární prevence, především u ...
Limited preview - About this book

Farmakologie: pro studenty zdravotnických oborů

Martínková Jiřina, a kolektiv - Medical - 2007 - 380 pages
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a ...
Limited preview - About this book

Praktická kardiologie

Kölbel, František a kol. - Medical - 2011 - 308 pages
Kniha Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům – posluchačům 4. a 5. ročníku medicíny, kteří jsou sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale s klinickou ...
Limited preview - About this book

Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně: 2., doplněné a ...

Ševela Kamil, Ševčík Pavel, a kolektiv - Medical - 2011 - 328 pages
Aktualizované a zcela přepracované vydání úspěšné publikace! Publikace nesmí chybět v knihovnách lékařů-intenzivistů, internistů, anesteziologů a všech lékařů první linie, tedy ...
Limited preview - About this book

Zkušební testy z patologické fyziologie

Maruna, Pavel a kol. - Medical - 2015 - 200 pages
Soubor testových otázek z patologické fyziologie je určen studentům oboru všeobecného lékařství. Testy mají sloužit k orientačnímu posouzení znalostí studenta z etiologie a ...
Limited preview - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search