Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of about 23 related to Literatura a život.   

Už jdem po ulici: z letopisů generace, která byla při tom

Jiří Hájek - Communists - 1976 - 256 pages
Novinář a spisovatel, příslušník tzv. válečné generace, se ve svých úvahách a vzpomínkách na dobu mladosti obrací především k dnešním mladým lidem. Zejména jim chce na zápasech ...
Snippet view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search