Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of about 25 related to Osudy a cíle.   

Hovory o kritice

Jiří Hájek - Criticism - 1978 - 182 pages
Soubor statí o kritice a zejména o žurnalistické kritice umělecké vychází z marxistické teorie umění a kritiky. Má tyto kapitoly: Kritika, její metody a cíle, Vracet se ke ...
Snippet view - About this book

Už jdem po ulici: z letopisů generace, která byla při tom

Jiří Hájek - Communists - 1976 - 256 pages
Novinář a spisovatel, příslušník tzv. válečné generace, se ve svých úvahách a vzpomínkách na dobu mladosti obrací především k dnešním mladým lidem. Zejména jim chce na zápasech ...
Snippet view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search