Nemesis divina, eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar. Uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater C. von Linne's anteckningar härom, etc

Front Cover
 

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information