Gramofon. Film. Typewriter

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 1. 2018 - Počet stran: 388

Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální technologie spojených se třemi původními vynálezy (gramofon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 19. stolení a současností, ale také zmapováním možností z nich odvozených, zejména reflexí těchto změn v literatuře. Autorův přístup dovoluje extrapolovat paradigmata mediální a literární teorie, strukturalismu, psychoanalýzy, (elektro)akustiky a vojenství a vnést do diskuse o mediální konstituci člověka a jeho poststrukturalistického překonání onen technologický prvek, díky němuž se rýsuje další fáze tohoto vývoje. Navázání diskurzivní praxe na pokrok techniky záznamu a reprodukce a obojího pak na psychický aparát (v kybernetickém slova smyslu) představuje radikální krok, jehož „symbolem“ se Kittler stal. 

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Úvod
11
Gramofon
37
Film
161
Typewriter
249
Všechny přístroje zapnout
351
Bibliografie
363
Podrobný obsah
385
Obrazová příloha
389
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2018)

Nebylo nic zadáno

Bibliografické údaje