Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost: Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 2. 2017 - Počet stran: 416
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí.


Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.

V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Česká katolická teologie a astronomie v období 18501926 a dále
30
2 Česká katolická teologie a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry v období 18601935 a dále s přihlédnutím k problematice filosofie vědy
77
Několik poznámek k reakcím anglikánské a evangelické teologie na darwinismus ve druhé polovině 19 století a později
166
3 Česká katolická teologie v období 18501948 19481989 a problematika vznikustvoření člověka v kontextu dobové vědecké a teologické diskuse
170
Zkratky
373
Bibliografie
375
Summary
406
Rejstřík
410
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje