K hříchu i k modlitbě: Žena devatenáctého století

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 1. 2017 - Počet stran: 352
Monografie Mileny Lenderové zachycuje postavení žen, zvláště ze středního městského stavu, v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Přihlíží k vývoji střední a zčásti západní Evropy; využívá pramenných podkladů, opírá se o osobní deníky, korespondenci, memoáry, ženský tisk a autentickou odbornou literaturu lékařskou, filozofickou, pedagogickou, právnickou. Vychází i z dobových feministických textů a obrazových materiálů.
Primárním cílem bylo sledovat běh života ženy v jeho cyklech – dětství, dospívání, manželství, mateřství – a závazného modelu feminity pěstovaného zejména ve středních společenských vrstvách. Pozornost je věnována postavení ženy v domácnosti, její hygieně a oblékání, ale také dívčímu vzdělávání včetně úsilí o získání přístupu k středoškolskému (1870 vznikl státní dívčí učitelský ústav, 1890 soukromé dívčí gymnázium Minerva) a univerzitnímu vzdělání (nejdříve se dívkám otevřela filozofická, pak lékařská fakulta pražské univerzity) a průniku žen na pracovní trh; obojí je fenoménem až samého sklonku století. Samostatná kapitola připomíná vztah žen k umění – náleží spisovatelkám, malířkám a divadelním umělkyním.
Po celé 19. století usilovaly první feministky (Karolina Světlá, Žofie Podlipská, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková a další) o právo žen na slušné zacházení, soukromí, vzdělání, vlastní profesi, ekonomickou nezávislost. To vše jim doposud většina mužů upírala, zesměšňovala novinářky, spisovatelky a obecně ženy, které ženskou emancipaci prosazovaly. Někteří muži – například Vojtěch Náprstek či T. G. Masaryk – jejich snahy naopak podporovali. Drtivá většina žen ovšem považovala za smysl života uzavřít manželství, pečovat o domácnost, manžela a děti; úsilí prvních feministek a jejich zastánců příliš nechápaly a nesouhlasily s ním.
Vzdělaných žen a žen materiálně nezávislých však zvolna přibývalo: samostatných živnostnic i učitelek, úřednic, vychovatelek, ba i prvních lékařek, malířek, spisovatelek, novinářek... Zpočátku často rezignovaly na mateřství; lékařky zůstávaly svobodné dobrovolně, pro učitelky v Rakousku-Uhersku vyplýval takovýto celibát ze zákona. Zrušilo ho až Národní shromáždění mladé Československé republiky v roce 1919. Totéž Národní shromáždění pak dalo ženám rovnost a ničím nezpochybnitelné volební právo.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva k druhému vydání
9
1 Od kojence k děvčátku aneb Od kolébky ke škole
13
2 Ženská má být vzdělaná aneb Potíže s dívčím vzděláním
39
3 Nejdražší srdce mé aneb Láska sňatek manželství
72
Obrazová příloha
92
4 Kinder Küche Kirche aneb Domácnost se rozrůstá
106
5 Bez zdraví naprostého žádná není krása aneb Žena nemocná i zdravá životní styl a dámská móda pohyb a sport
130
6 Svět za oknem kuchyně aneb Salony bály a kávové společnosti
165
7 Cesty za hranice všedních dnů aneb Od diletantismu k umění
190
Obrazová příloha
192
8 Od vlastenek k filantropkám od filantropek k emancipistkám aneb Práce studium politika
233
Summary
285
Výběr z použitých pramenů a literatury
287
Seznam vyobrazení
296
Rejstřík osob
299
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2017)

Nebylo nic zadáno

Bibliografické údaje