České probuzení z amerického snu: Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 4. 2019 - Počet stran: 242

Tato kniha přichází s novým pohledem na Spojené státy, který vychází z nutnosti překonat nekriticky obdivné i nekriticky odsuzující přístupy. Nový přístup je založen na hlubším pochopení vnitřní rozmanitosti, rozporuplnosti i rozhádanosti uvnitř americké politiky i společnosti. Tím se jednak otevírají netušené možnosti transatlantické spolupráce v nových oblastech, jednak se obohacuje veřejná debata ohledně směřování České republiky. Z amerického snu je potřeba se probudit, aby nám Spojené státy mohly střízlivě sloužit jako důležitá inspirace, ať už kladná, nebo záporná.
Druhotným cílem publikace je ukázat na možnosti, které skýtá nová renesance teritoriálních studií jako přístupu ke zkoumání světa kolem nás, který dokáže kombinovat historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní přístupy při zodpovídání závažných a zároveň složitých otázek. Tyto znalosti v různých teritoriálních kontextech nám mohou výrazně pomoci při našich vlastních volbách – každodenních i osudových.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Část 1 Rezonance USA v ČR
33
Část 2 Spojené státy jako inspirace pozitivní i negativní
127
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2019)

 

Bibliografické údaje