Normalizační festival: Socialistické paradoxy a postsocialistické korekce

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 8. 2019 - Počet stran: 182

Normalizační festival je původní monografií o československém pozdním socialismu, zvláště pak o pozdně socialistické veřejné sféře, jež je dnes často považována za a priori toxickou.

Hlavními postavami monografie jsou organizátoři folkových koncertů, kteří se v této sféře pohybovali, a tím ji spoluvytvářeli (a také v jistém smyslu měnili). Na jejich každodenním jednání je ukázána problematičnost dnešních mainstreamových způsobů zobrazení pozdního socialismu, a kniha je tak na dálku vedenou diskuzí s dnes již vžitými pojmy, jakými jsou například šedá zóna nebo ostrůvky svobody.

S pomocí odborné literatury – a zvláště pak na základě tvůrčí interpretace textů antropologa Alexeje Jurčaka – nabízí alternativní model vyprávění o pozdním socialismu, jehož zastřešující metaforou by mohla být v úvodu knihy zmiňovaná Möbiova páska.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Bezčasí
12
Pozdně socialistické variace
44
Zázračná vyprávění
76
O pozdně socialistickém dělání věcí
91
Šedá zóna?
118
Pozdně socialistické paradoxy aneb Nohavicův Černý kufr
138
O Šmoulech a Gargamelovi
156
Místo závěru
160
Přehled pramenů
166
Bibliografie
168
Shrnutí
172
Summary
174
Rejstřík
176
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje