Antropologie - Teorie člověka a kultury

Přední strana obálky
PORTÁL s. r. o. , 27. 1. 2011 - Počet stran: 774
Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti. Kniha navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických teorií kultury. Čtivě napsaná vysokoškolská příručka nabízí přehled nejvýznamnějších antropologických koncepcí kultury a jejich základních pojmů a modelů. Čtenář tu najde informace o jednotlivých teoriích, okolnostech jejich vzniku a hodnocení různých směrů v současné době. Nové vydání je rozšířeno o kapitoly týkající se postmoderní antropologie, kulturálních studií, kulturologie a současných trendů v sociální a kulturní antropologii.
PhDr. Václav Soukup, CSc., se specializuje se na biokulturologii. Přednáší základy kulturologie, paleoantropologii a kulturologii se zaměřením na sociální a kulturní antropologii na FF UK v Praze. Kromě řady odborných statí vydal knihu Dějiny antropologie. Jako kulturolog se pokusil aplikovat poznání teorie kultury v praxi založením Akademie veřejné správy, jejímž je ředitelem.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Předmět disciplíny metody a oblasti antropologického výzkumu
15
Antropologie
53
Antropologický výzkum kultury
243
Základní oblasti antropologického výzkumu
285
DÍL
395
Difuzionistická antropologie
416
Konfiguracionismus
432
Nová etnografie
551
DÍL
579
Postmoderní antropologie
617
Kulturální studia
631
Kyberantropologie
648
Kulturologie
663
kultur subkultur kontrakultur
670
Závěr
677

Psychologická antropologie
458
Funkcionalistická a strukturálně funkcionalistická antropologie
477
Strukturální antropologie
509
Neoevolucionistická antropologie
523
Ekologická antropologie
533

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje