Ederlezi: pesimistická komedie

Přední strana obálky
V rytmu balkánské cikánské kapely provází bosenský autor, žijící ve Francii, čtenáře celým dvacátým stoletím. Průvodcem románu je romský kapelník, který pod jménem Azlan, spojovaným s proměnlivými přízvisky, prochází mnoha generacemi 20. století, jako by stál mimo čas a věk. Kolem něho pak můžeme sledovat barvitý rej historek, osobitých legend, anekdot, lidových moudrostí všemožných národů a příběhů muzikantů od přírody, to vše na pozadí dějinných dramat a hrůz. Autor mnoha způsoby zobrazuje a symbolizuje mnohonárodní pestrost Balkánu a jeho vyprávění jako by se neslo v duchu cikánské písně, jež se dokáže "smát a plakat současně", jež naplno prožívá přítomný okamžik a zároveň neztrácí zahledění kamsi do věčnosti. Emotivní a přitom pečlivě a rafinovaně vystavěné vyprávění je uzavřeno Azlanovou násilnou smrtí na francouzské půdě, jíž jako by končila jedna etapa příběhu jeho národa.

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje