Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi

Přední strana obálky
ExOriente, 2008 - Počet stran: 358

Nejslavnějším a také u nás nejznámějším bengálským spisovatelem je nepochybně Rabíndranáth Thákur, ale není to jen jeho mimořádná osobnost a dílo, čím je bengálská literatura pozoruhodná. Je nejstarší z novoindických literatur a její tisíciletý vývoj se vyznačuje řadou osobitých rysů. Zhruba prvních sedm set let vznikají téměř výhradně náboženská díla: počínaje mystickými písněmi tantrických buddhistů, přes adaptace staroindických eposů Rámájany a Mahábháraty, višnuistickou poezii, životopisy světce Čaitanje, oslavné skladby rozličných bohyň, až po jógická díla o dosažení nesmrtelnosti. Náboženský charakter bengálské literatury se změnil až s příchodem Angličanů. Bengálsko se stalo první indickou oblastí silně zasaženou vlivy evropské kultury a myšlení. Po úspěšném vstřebání těchto vlivů získala moderní bengálská literatura výrazný předstih před ostatní Indií, který si udržela až do osvobození země.

Její zajímavý vývoj líčí tato kniha, jejíž původní anglickou verzi vyznamenala v roce 1977 vláda Západního Bengálska prestižní Thákurovou cenou jako nejlepší knihu roku o bengálské kultuře z pera nebengálského autora.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Poznámka
7
Kapitola patnáctá
17
Bibliografický esej Lubomír Ondračka
272
Literatura
301
O autorovi
341
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2008)

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (*1925) je český indolog světového významu. Indologii studoval  u prof. Vincence Lesného na Filosofické fakultě UK v letech 1945–48. Po obhájení kandidátské disertace v oboru bengálské literatury (1954) nastoupil jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu Akademie věd, kde působil až do svého vynuceného odchodu v roce 1971. Potom pracoval jako překladatel na volné noze a jako učitel sanskrtu a bengálštiny na pražské Jazykové škole. Dodnes je odborně činný, zejména jako překladatel. Pilně překládá ze sanskrtu, pálijštiny, bengálštiny, angličtiny a němčiny.   

Zbavitelovou odbornou specializací je bengálská literatura a na tomto poli získal světový věhlas. Mezi jeho nejcitovanější knižní práce patří studie k lidovým baladám z východního Bengálska (Kalkata 1963) a původní anglická verze této knihy (Wiesbaden 1976). Vedle těchto knižních monografií jsou světovou badatelskou obcí dodnes ceněny mnohé Zbavitelovy rozsáhlé časopisecké příspěvky. V domácím prostředí je Dušan Zbavitel zdaleka nejznámějším českým indologem, jehož publikační činnost je i přes nepřízeň totalitního období úctyhodná a čítá mnoho desítek monografií, kolektivních děl a překladů. 

Bibliografické údaje