Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)

Front Cover
Karolinum Press, Aug 1, 2014 - Foreign Language Study - 166 pages
Monografie se zaměřuje na problematiku genderu v jazyce – zkoumá vliv genderového faktoru na frazeologii tří příbuzných jazyků (běloruštiny, polštiny a češtiny). Autorka provádí analýzu jazykového materiálu z hlediska lingvokulturologického. V rámci svého výzkumu sleduje formální shody a rozdíly mezi jednotlivými jazyky, primárně se však snaží odhalovat odlišné a shodné rysy ve vnímání muže a ženy, jejich povahy a chování ve třech slovanských kulturách. Na základě klasifikace a hodnocení shromážděného materiálu podává podrobný popis konceptů "muž" a "žena" ve frazeologii. Práce mimo jiné řeší otázku, zda je možné hovořit o upozadění žen v jazyce ve frazeologické rovině a do jaké míry je tento jev ovlivněn sociálními faktory oproti faktorům ryze jazykového rázu.          
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Úvod
11
2 Gender a jeho role v jazyce
31
3 Gender ve frazeologii sémantická klasifikace genderové frazeologie a její analýza
49
Závěr
142
РЕЗЮМЕ
151
Literatura
158
Summary
164
Copyright

Bibliographic information