Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

Front Cover
Charles University in Prague, Karolinum Press, Apr 1, 2015 - History - 328 pages
Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Druhé a doplněné vydání tohoto manuálu se snaží podat aktuální pohled na problematiku orální historie jakožto interdisciplinární metody, která významně přispívá k poznání nedávné minulosti, jejíž svědkové a pamětníci doposud žijí. Teoreticky laděná část publikace se věnuje terminologii orální historie, jejímu zrodu a vývoji v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále pak problematice paměti ve vztahu k orální historii. Praktičtěji zaměřená část se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhistorického výzkumu, dále pak přináší přehled analytických přístupů, zamyšlení nad interpretačními možnostmi orálněhistorických rozhovorů a konečně jsou zde probírány také otázky etiky a legislativy jako nezbytné součásti orální historie.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Předmluva ke 2 vydání
9
Úvod
12
1 Co je to orální historie?
14
2 Orální historie a její vývoj
31
3 Orální historie a studium paměti
124
4 Interview a životní příběh
138
5 Rozhovor
148
6 Analýza rozhovorů
182
Místo závěru aneb Perspektivy a limity ve fázi uznání?
242
Přílohy
247
Seznam pramenů a literatury
285
O autorech
312
Summary
314
Resumen
317
Resümee
320
Jmenný rejstřík
323

7 Interpretace orálněhistorických pramenů
206
8 Etika a legislativa v orální historii
228

Common terms and phrases

Bibliographic information