Sociální pedagogika

Front Cover
Grada Publishing a.s., Jan 1, 2012 - 203 pages
Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Úvodem
9
1 Historické kořeny sociální pedagogiky
11
2 Vznik sociální pedagogiky jako vědy a její rozvoj v 19 a na počátku 20 století
37
3 Současné pojetí sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
61
4 Výchova socializace a prostředí v zorném úhlu sociální pedagogiky
86
5 Výchovná prostředí a sociální pedagogika
101
6 Prostředí institucializované výchovy  škola a sociální pedagogika
126
Shrnutí
181
Summary
183
Literatura
186
Rejstřík věcný
198
Rejstřík jmenný
202
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

1εΚο 1εου ε(ιιΠεε ε11ονεΠί ε1ιο εάτ1 εάτί εε Πε εε1ε εεε εεεεΠί εεετο εεευ ει‹οιν ει(ο ειε ειετί ειζυΡιΠν ειιε ειιο ειιονειΠί ειιονεΠί ειο ειονειζε ειΠει ειΠΠοετι είτάτε ειτυεεε εΚοιν ενε ενου εο εο(:ιειιΠί εοε1ει1Πί εοειειι εοειειιΖεεε εοειειιΠίιιο εοειειΠί εοοιειΠι εου εουεεεΠε εΠ εΡοιεεΠοετι ετειε ετοιετί Ζε εε Ζεε Ζειε Ζινοτε ΖινοτΠί ι(τειε ιε ιεΖ ιει ιει‹ο ιειιο ιεου ιετ ιετι ιΖε ιζτετε ιο(ιιΠε ισνιε Κτε1ά Κτευε ν):ειιον ν8οιι νε νε ενά νε1ιο νεει νεειιΠεε νεΖ νειζ νειζο νειΠιι νεου νΖτειιυ νίεε νιΖ νιιν ννε11ονν ννοιιονν οιετι ΠεΒο Πεε ΠεΖ Πει Πειε Πεισο ΠεΠι Πιε ΠιεΖι Πιει ΠιιιΖε Πονε Ρ1οετ1εεί Ρεεε Ρεει Ρεειεἔοἔιιζν Ρει ΡεΚ ΡιενεΠεε ΡιενεΠτινΠι Ριι Ριο Ριο8τιεειί Ριοετιε(ιί ΡιοισιεΠι Ριοτο Ρο Ροιετί ΡοΠιοει Ροτιιε Ρτειεε Ρτο Ρτοετεεειί Ρτοτο τε(ι τεε τεειν τεΖ τει τει‹ε τει(ε τειζ τειζε τεΚ τεΚά τεΚε τεοιν ΤεΠτο τετιν τετο τΖν τιετι τιιε τιο τντο τοειιΠν τοιε τοιιοτο τοΠιτο τοτο υειτειε

Bibliographic information