100 tradičních stavebních detailů – ochrana proti vodě

Front Cover
Grada Publishing a.s., Jan 1, 2011 - 219 pages
Kniha přináší výběr 100 tradičních, léty prověřených detailů týkajících se problematiky dodatečného odvlhčování zdiva, uváděných v odborných publikacích zejména na konci 19. a v první polovině 20. století. Každý jednotlivý detail je doplněn komentářem, v jehož závěru je pojednáno o možnosti jeho uplatnění v současnosti a stanovení podmínek použitelnosti detailu. 40 detailů se týká vzduchových mezer na stěnách a podlaze, 40 detailů se věnuje tématice anglických dvorků a 20 se zabývá izolačními vrstvami z různých materiálů (jíl, bitumeny, nenasákavé vrstvy).Publikace je určena projektantům, památkářům, architektům, studentům a dalším čtenářům se zájmem o tradiční stavitelství a osvědčené stavební postupy.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Utěsňující povlaky a vrstvy
91
Založení budov v podmínkách různé hladiny spodní vody
92
Přístavba nové budovy vedle stávající budovy s klenbovými stropy pod úrovníterénu
94
Detailní řešení dodatečné izolace zdiva štítových zdí
96
Izolace rubu zdi jílovou vrstvou
98
Svislá obvodová zeď pod úrovníterénu u částečně podsklepené budovy
100
Ochrana spodní stavby pomocí kameniva a asfaltových pásů
102
Izolace obvodových stěn na bázi dřeva
104
Obvodové suterénní zdivo s lunetami
156
Založení budovy ve dvou výškových úrovních
158
Obvodová zeď se svislou izolací
160
Kombinace kamenných a betonových základů
162
Svislá a vodorovná izolace zdiva z asfaltových pásů
164
Návrhy horizontálních izolací se základem
166
Založení dřevěné obvodové zdi na základovém pásu
168
Detaily izolací v různých niveletách suterénů
170

Horizontální izolace podlah a obvodových stěn
106
Rubová izolace suterénu alternativně
108
Ochrana soklové části při zvýšené úrovni přízemí
110
Betonové stěny podzemních staveb jímek nádrží
112
Ochranná přizdívka k izolaci rubu zdi
114
Izolace zdí suterénu ve variantách
116
Izolování obvodového zdiva pod úroveň terénu
118
Izolování nádrží s volnou vodou např bazénů
120
Suterénní obvodové cihelné zdivo bez hydroizolace
122
Způsoby ukončení podpodlahové izolace
124
Izolace zdí pod úrovní terénu
126
Izolace podlah v nepodsklepených objektech
128
Izolace podsklepené a nepodsklepené budovy
130
Suterénní obvodové smíšené zdivo bez hydroizolace
132
Průniky svislými izolacemi
134
Izolace v různých výškách
136
Založení obvodové a střední zdi v různých niveletách
138
Spára mezi chodníkem a zdivem
140
Nevhodné úpravy izolací
142
Izolace částečně podsklepeného domu
144
Izolace nepropustnou omítkou na vnějším povrchu zdiva pod úrovníterénu
146
Hydroizolace podlahy a základové desky
148
Situování kolektoru v blízkosti základového pásu
150
Detaily izolace zvýšeného prahu a přístřešku
152
Detaily koutu podlah a obvodové zdi
154
Úpravy v nejbližším okolí budov drenážní systémy
173
Odvodňovací systémy staroegyptských staveb
174
Detaily odvodňovacího systémů staroegyptských chrámů
176
Ochrana spodní stavby pomocí drenážního systému
178
Ochrana spodní stavby pomocí drenážního systému
180
Drenážní a odvětrávací systémy rubu zdiva
182
Drenáže jako odvodňovací zařízení
184
Drenážní systémy ve variantách
186
Odkopy jako izolační opatření
188
Drenáž jako ochrana do terénu zapuštěného zdiva
190
Odvodnění drenážních systémů
192
Drenážní systém a jeho souvislost s podlahami
194
Obrácené klenby jako prvek izolace
196
Založení budovy pod hladinou spodnívody
198
Možnosti vysušovánízdiva v původním a dodatečném návrhu
200
Založení budovy v propustné a nepropustné zemině
202
Tři způsoby hydroizolace obvodové zdi
204
Ochrana proti působení vody vrstvou jílu
206
Ochrana spodní stavby pomocí drenážního systému a jílové izolace
208
Drenáž podél obvodového zdiva
210
Sendvičová stěna suterénu a stěn izolace
212
Svislá i vodorovná hydroizolace zdiva tvořená cihlami namočenými v asfaltu
214
Literatura
216
Rejstřík
218
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information