Sociální péče o seniory

Front Cover
Grada Publishing a.s., Jan 1, 2013 - 191 pages
Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komunikace s touto cílovou skupinou a popis a fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy přitom vychází z českých a slovenských reálií, avšak je doplněn i o poznatky zahraniční, díky tomu koresponduje s trendy celoevropské sociální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které výstižně dokreslující teoretickou část.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Úvod
7
1 Senioři
12
2 Současný systém zdravotní a sociální péče o seniory v ČR
60
3 Pojetí sociálních služeb a prováděcí právní předpisy k poskytování sociálních služeb a sociální
67
4 Zdravotní a sociální péče o seniory na Slovensku
85
5 Sociální péče realizovaná prostřednictvím sociální práce
113
6 Psychická zátěž u pracovníků v pomáhajících profesích a možnosti její prevence
125
Shrnutí
136
Summary
138
Seznam použitých zdrojů
140
Přílohy
152
Rejstřík
190
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information