Opatrovnictví osob s duševní poruchou

Front Cover
Grada Publishing a.s., Nov 18, 2013 - 160 pages
Problematika opatrovnictví dospělých osob se stává důležitým předmětem zájmu společnosti u nás i ve světě. Zvýšený zájem o tuto problematiku je způsoben vzrůstajícím počtem osob ve věku nad 18 let, které soudy zbavily způsobilosti k právním úkonům nebo je omezily ve způsobilosti k právním úkonům z důvodu duševní poruchy. Opatrované osoby jsou specifickou skupinou obyvatelstva, vyznačující se tím, že za ně rozhodují jejich opatrovníci. Výkonu opatrovnictví a péči o opatrované osoby nebyla v České republice dosud věnována systematická pozornost. Autoři se proto v knize zaměřují na realizaci opatrovnictví dospělých osob v praxi a uvádějí trendy pro budoucí vývoj opatrovnictví v ČR. Záměrem knihy je přispět ke zlepšení kvality zdravotně sociální péče o dospělé osoby s duševní poruchou.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Úvod
9
1 Institucionalizace opatrovnictví
11
_GoBack
31
2 Zdravotnickosociální kontext opatrovnictví
35
3 Systém opatrovnictví a praxe
61
4 Výkon veřejného opatrovnictví v praxi
84
5 Perspektivy vývoje opatrovnictví
110
Závěr
133
Literatura
135
Seznam zkratek
150
Slovník termínů
151
Souhrn
153
Summary
155
Příloha
157
Rejstřík
159

Other editions - View all

Bibliographic information