Farmakologie

Front Cover
Grada Publishing a.s., Sep 17, 2018 - Medical - 1008 pages
Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací.  Obecná farmakologie obsahuje 8 kapitol. Jsou zde podrobně vysvětleny obecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, které tvoří základ pro představu o pohybu léčivé látky v organismu až k místu jejího působení, a přispívají tak i ke správnému výběru lékové formy a nastavení dávkovacího schématu. Speciální část je rozčleněna do 28 kapitol převážně podle klinického použití léčivých látek. Podrobně jsou v rozsáhlých kapitolách popsány léčivé látky používané v neurologii, psychiatrii, kardiologii, revmatologii, hematologii, při onemocnění dýchacích cest a trávicího traktu. Je také podrobně rozebrána protinádorová terapie a možnosti ovlivnění imunitního systému. Standardně jsou zahrnuty i antiinfekční látky včetně antiparazitik a antiprotozoálních látek. Komplexně jsou popsána také hormonální léčiva, celá skupina antidiabetik a terapie osteoporózy. Jako samostatné kapitoly doplňují speciální část léčiva používaná v dermatologii a oftalmologii.  V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.  
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

1 Úvod do farmakologie
3
2 Farmakodynamika
5
3 Farmakokinetika
35
4 Vývoj nového léčiva
96
5 Farmakoekonomika
103
6 Specifická období života a poruchy eliminačních orgánů
115
Petr Švihovec
117
Jan Příborský
123
Petr Marusič Jana Zárubová
226
Jiří Slíva Ivana Štětkářová
242
Jiří Slíva Ivana Štětkářová
244
Jiří Slíva
250
14 Léčiva používaná v psychiatrii psychofarmaka
253
Pavel Mohr Martin Brunovský
267
Pavel Mohr
273
Pavel Mohr Martin Brunovský
278

7 Inovativní a alternativní léčebné postupy
129
Jiří Slíva
134
Jan Příborský
136
8 Závislost na návykových látkách
139
II SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE
176
9 Látky ovlivňující vegetativní nervový systém
177
10 Lokální anestetika
195
11 Myorelaxancia periferní a centrální
199
12 Celková anestetika
207
13 Léčiva používaná v neurologii
218
Miloslav Kopeček
283
Martin Brunovský Pavel Mohr
294
15 Analgetika
301
16 Léčiva určená k léčbě onemocnění srdce a cév
317
17 Antitrombotika
397
18 Léčiva určená k léčbě dyslipidemie hypolipidemika
441
Souhrn
469
Summary
470
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information