Crachtige af-maninge van de liefde des werelts. VVt de woorden des H. apostels Ioannis, in sijn eerste brief, in 't tweede capittel, vers. 15. 16. 17. Voor-ghestelt in openbare predicatie, voor de gemeynte van Hoorn, op't aenvang deses iaers 1628, Volume 1

Front Cover
gedruct voor Marten Gerbrantsz, 1629 - 47 pages
 

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information