Aeschines in Ctesiphonta

Front Cover
Macmillan & Company, 1890 - 282 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 42 - ... χρόνον μέχρι της ατυχίας της εν Χαιρώνεια, τέταρτον δε τον νυν παρόντα καιρόν, ταύτα δε καταριθμησάμενος, ως ακούω, μέλλει με παρακαλεΐν και επερωτάν οποίου τούτων των τεττάρων αύτοΰ καιρών κατηγορώ, και πότε αυτόν ου τα βέλτιστα φημι τω δήμω πεπολιτεΰσθαι καν μη θέλω άποκρίνασθ...
Page 44 - Θράκης βασιλέα, άνδρα φίλον και σύμμαχου τί} πάλει, — εάν ταΰθ' ΰμϊν σαφώς επιδείξω, δεήσομαι υμών μετρίαν δέησιν ' έπινεύσατέ μοι προς θεών τον πρώτον των τεττάρων καιρών μη καλώς αυτόν πεπολιτενσθαι. λέξω δε όθεν μάλιστα παρακολουθήσετε. "Εγραφε Φιλοκράτης έξεΐναι Φϊλίππω...
Page 40 - Δημοσθένους έπαινοι ψευδείς και ως οντ' ηρξατο \έγειν τα βέλτιστα οΰτε νυν δίατελεΐ πράττων τα συμφέροντα τω δήμω. καν τοΰτ' επιδείξω, δικαίως δη που την γραφήν άλώσεται Κτησιφών άπαντες γαρ άπαγορεύουσιν οι νίμοι μηδένα ψευδή γράμματα εγγράφειν εν τοις δημοσίοις ψηφίσμασι....
Page 92 - ... ω Δημόσθενες, ει σοι ήσαν όμοιοι οι από Φυλ^ς φεύγοντα τον δημον καταγαγόντες, ουκ αν ποθ" η δημοκρατία κατέστη, νυν δε εκείνοι μεν μεγάλων κακών συμβάντων έσωσαν την πό\ιν το κάλΧιστον εκ παιδείας ρήμα φθεγξάμενοι, μη μνησικακεΐν' συ δε ε\κοποιεΐς, και μαλ\όν σοι μέλει των αυθημερόν...
Page 92 - ... περιεστηκόσι \οιδορήσεται, φάσκων τους μεν ολιγαρχικούς υπ" αυτής της αληθείας διηριθμημένους ηκειν προς το του κατηγόρου βήμα, τους δε δημο208 τικούς προς το του φεύγοντας όταν δη ταΰτα ~λέγτ), προς μεν τους στασιαστικούς \όγους εκείνο αύτω υποβάλλετε "ω Δημόσθενες, ει σοι...
Page 35 - Τΐυκνΐ τι) εκκλησία άνακηρύττειν τον νπο του δήμον στεφανονμενον, άλλοθι δε μηδαμοΰ, Κτησιφών δε εν τω θεάτρω, ου τους νόμους μόνον υπερβάς, αλλά και τον τόπον μετενεγκών, ουδέ εκκλησιαζόντων Αθηναίων, άλλα τραγωδων αγωνιζομένων καινών, οΰδ
Page 51 - Πόθεν ουν επί την μεταβολήν ηλθ( των πραγμάτων (ούτος γαρ εστίν ό δεύτερος καιρός), και τι ποτ' εστί το αίτιον ότι Φιλοκράτης μεν από των αυτών πολιτευμάτων Αημοσθενει φυγάς άπ' εισαγγελίας γεγενηται, Δημοσθένης δε επέστη των άλλων κατήγορος, και πόθεν ποθ...
Page 39 - Οτι δ' αληθή λέγω, μέγα σημείου νμΐν τούτου εξ 46 αυτών των νόμων επιδείξω, αυτόν <γάρ τον χρυσοΰν στέφανον, ος αν εν τω θεάτρω τω εν άστει άναρρηθί}, ιερόν είναι της Αθηνάς κε\εύει ό νόμος, αφε\όμενος τον στεφάνου μενον. καίτοι τις αν υμών το\μήσειε τοσαύτην ανε\ευθερίαν κατα^/νώναι...
Page 72 - Έ\λήνων, οΰδ' άγνοοΐντος (ου γαρ ην ασύνετος) ότι περί των υπαρχόντων αγαθών εν ημέρας μικρω μέρει διαγωνιεΐται, και Βιά ταϋτα βου\ομένου ποιήσασθαι την ειρήνην και πρεσβείας άποστέλλειν μέλλοντος, και των αρχόντων των εν &ήβαις φοβούμενων τον επιόντα κίνδυνον (εΐκότως...
Page 22 - Α,λεζανδρον ουκ έπολιτενσατο. μετά ταΰτα και του βίου παντός του Δημοσθένους κατηγορεί, και δη και Κτησιφώντος εν ολίγοις, εν οΐς άζιοΐ αντον υπέρ έαυτοΰ 60 τον Κττ^σιφώΐ'τα άπολογεΐσθαι. τα μεν ουν κεφάλαια ταΰτ' εστίν ενικά δε τον αγώνα Δημοσθένης.

Bibliographic information