TRECUTUL PREZENT: Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare

Front Cover
ANCA FILIPOVICI, ATTILA GIDÓ
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Sep 25, 2018 - Jews - 270 pages

 Volumul de faţă plasează sub reflector parcursul istoric al minorităţii evreieşti din România, implicând chei de lectură ce conectează fenomene mai largi – emancipare, naţionalism sau antisemitismul modern. Semnate de specialişti consacraţi, studiile din volum urmăresc mutaţiile ce au loc în jurul unor borne importante, precum Primul Război Mondial şi unirea de la 1918, Holocaustul şi cel de-al Doilea Război Mondial, regimul comunist şi istoria recentă. Textele care trasează istoria evreilor până la instaurarea regimului comunist sunt structurate defalcat pe provinciile istorice, urmărind – în măsura în care a fost posibil – particularităţile comunităţilor evreieşti din Transilvania, Ţările Române, Bucovina sau Basarabia. Apartenenţa la o provincie sau alta a conferit nu doar o imagine distinctă a comunităţilor, ceea ce a potenţat caracterul eteroclit al minorităţii în România Mare, dar şi destine diferite. Evoluţia minorităţii evreieşti din România este, din această perspectivă, un complex de istorii cu traiectorii comune şi rupturi, reliefând totodată şi dinamica alertă a secolelor XIX–XX. Conceput de către editori ca ghid istoric, volumul propune astfel o deschidere de perspectivă către o sinteză modernă a istoriei evreilor din România.

Bibliographic information