Om Google Boksøk
Oversikt
Tanker og meninger
Generell brukerstøtte

Partnerprogram
For utgivere og forfattere
Registrer deg nå
Brukerstøtte for partnere

Bibliotekprosjekt
Oversikt
Bibliotekpartnere
Brukerstøtte for bibliotekarer

Dette får du se når du søker på Google Boksøk

Fullstendig visning  |  Begrenset forhåndsvisning  |  Utdragsvisning  |  Ingen forhåndsvisning tilgjengelig 

Hver bok inneholder en Om denne boken-side med kortfattede bibliografiske data som tittel, utgivelsesdato, lengde og emne. For noen bøker kan det også vises søkeord og setninger, referanser til boken fra akademiske publikasjoner eller andre bøker, kapitteltitler og en liste over relaterte bøker. For hver bok vises koblinger som går direkte til bokhandlere hvor du kan kjøpe boken, og biblioteker hvor du kan låne den.

Full visning

Du kan se bøker i fullstendig visning dersom boken er uten opphavsrett, eller dersom utgiveren eller forfatteren har bedt om å vise hele boken. Med fullstendig visning kan du vise alle sidene i boken, og dersom boken er uten opphavsrett, kan du laste ned, lagre og skrive ut en PDF-versjon som du kan lese når det passer.

Begrenset forhåndsvisning

Hvis utgiveren eller forfatteren har gitt sitt samtykke, kan du se et begrenset antall sider fra boken som en forhåndsvisning.

Utdragsvisning

Utdragsvisningen</a> inneholder kortfattet informasjon om boken (som i en kortkatalog) samt noen setninger som inneholder ordet du søkte på.

Ingen forhåndsvisning tilgjengelig

Det vises kortfattet informasjon om boken, omtrent som i en kortkatalog.

©2011 Google – StartsideOm GoogleRetningslinjer for personvern