Επικοινωνήστε μαζί μας | Βοήθεια |

Terms and Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών Βιβλίων Google

Εισαγωγή. Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Συνεργατών Βιβλίων Google (στο εξής το "Πρόγραμμα"), πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές του Προγράμματος (στο εξής "Πολιτικές Προγράμματος") που διατίθενται στην ιστοσελίδα http://books.google.com/partner/policies?hl=el (όπως κάθε διεύθυνση URL, ενδέχεται να ενημερώνεται ανά διαστήματα από τη Google) και τις συχνές ερωτήσεις του Προγράμματος (στο εξής "Συχνές ερωτήσεις") που διατίθενται στην ιστοσελίδα http://books.google.com/support/partner?hl=el (όπως κάθε διεύθυνση URL, ενδέχεται να ενημερώνεται ανά διαστήματα από τη Google) (συνολικά στο εξής "Συμφωνία"). Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς, ως το συμβαλλόμενο μέρος που αναφέρεται στη φόρμα εγγραφής προς τη Google και το οποίο αποδέχτηκε να δεσμευτεί από την παρούσα Συμφωνία κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί "Συμφωνώ" (στο εξής “Εσείς” “Εσάς” "Σας" ) και στη Google Ireland Limited (εμπορικός αριθμός: 368047), της οποίας τα εμπορικά γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (στο εξής “Google”). Σύμφωνα με και στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Google και οι συνεργαζόμενες της εταιρείες παρέχουν σε Εσάς υπηρεσίες σάρωσης, αποθήκευσης και φιλοξενίας, διευκολύνοντάς σας να καταστήσετε το περιεχόμενό σας διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες μέσω του διαδικτύου.

 1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα βασίζεται στην πρότερη έγκριση της Google και στην από μέρους σας αποδοχή και συνεχή συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε υποψήφιο ή συμμετέχοντα οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ανά διαστήματα τις Πολιτικές Προγράμματος και τις Συχνές ερωτήσεις, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές σχετικά με το πώς καθιστά η Google το πρόγραμμα γενικά εμπορικά διαθέσιμο. Περισσότεροι του ενός λογαριασμοί που διατηρούνται από το ίδιο άτομο ή οντότητα υπόκεινται σε άμεση διακοπή λειτουργίας, εκτός εάν για την ύπαρξή τους υπάρχει ρητή γραπτή έγκριση από τη Google (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 2. Υλοποίηση: Εάν γίνετε αποδεκτοί στο Πρόγραμμα, εκφράζετε τη σύμφωνη γνώμη σας να καθορίζετε, στη μορφή που ορίζει η Google, τα έργα τα οποία επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνετε στο Πρόγραμμα (στο εξής "Εξουσιοδοτημένα Έργα") και να παραδίδετε στη Google αυτά τα Εξουσιοδοτημένα Έργα σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με δικά σας έξοδα, εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στις Συχνές ερωτήσεις. Η Google δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή ή ζημία οποιουδήποτε είδους των Εξουσιοδοτημένων Έργων. Όλο το περιεχόμενο των Εξουσιοδοτημένων Έργων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των εικονογραφήσεων καθώς και όλου του υλικού και των έργων τέχνης που βρίσκεται στα χάρτινα καλύμματα και στα εξώφυλλα των βιβλίων, αναφέρεται συνολικά ως "Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο." Η Google (ή οι αντιπρόσωποί της και/ή οι συνεργαζόμενες εταιρείες της) δύνανται να σαρώνουν ψηφιακά το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που βρίσκεται στα χάρτινα καλύμματα και στα εξώφυλλα των βιβλίων και να αποθηκεύουν το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο σε διακομιστές που φιλοξενεί η Google. Δηλώνετε ότι η Google δύναται να σαρώνει το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε τοποθεσία αυτή επιλέξει. Η Google δύναται να δημιουργεί ευρετήριο για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των τελικών χρηστών των υπηρεσιών αναζήτησης Google να εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης σχετικά με το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο. Η Google δεν θα σας επιστρέψει τα έντυπα αντίγραφα των Εξουσιοδοτημένων Έργων που εσείς αποστείλατε στη Google.

 3. Σελίδες αποσπασμάτων περιεχομένου: Επιπλέον, αιτήστε και εξουσιοδοτείτε τη Google (i) εάν κρίνεται απαραίτητο, να μετατρέπει το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή, (ii) να αποθηκεύει και να δημιουργεί ευρετήριο για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο καθώς και (iii) να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η Google δύναται να φιλοξενεί, να αποθηκεύει, να λειτουργεί, να διατηρεί και να καθιστά προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες ορισμένες σελίδες αποσπασμάτων περιεχομένου οι οποίες εμφανίζουν μια ψηφιακή εικόνα (ή ισοδύναμο αυτής) του Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου (στο εξής "Σελίδες Αποσπασμάτων Περιεχομένου") καθώς και άλλους συνδέσμους και/ή υλικό που δύναται να καθορίσει η Google. Μολονότι εσείς παραχωρείτε στη Google την άδεια να σαρώνει, να δημιουργεί ευρετήριο και να φιλοξενεί το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο καθώς και να εμφανίζει τις Σελίδες Αποσπασμάτων Περιεχομένου, η Google δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή δήλωση ότι θα εκτελέσει ή θα εξακολουθήσει να εκτελεί τις παραπάνω ενέργειες για κάθε Εξουσιοδοτημένο Έργο που εσείς αποστέλλετε στη Google.

 4. Περιορισμοί στη χρήση του Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου: Η Google θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια (α) για να περιορίσει το συνολικό αριθμό των σελίδων κάθε Εξουσιοδοτημένου Έργου που βλέπει κάθε τελικός χρήστης σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google, στο 20% του Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Έργου για χρονική περίοδο 30 ημερών και (β) να απενεργοποιήσει τις λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης με χρήση του "δεξιού κλικ" του ποντικιού για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενου καθώς και τη δυνατότητα εκτύπωσης του Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενου, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Google δεν εγγυάται ότι οι προσπάθειές της να αποτρέψει ή να περιορίσει τις ενέργειες που αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (α) και (β) θα είναι σε κάθε περίπτωση αποτελεσματικές. Οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στα παραπάνω σημεία (α) και (β) δεν θα ισχύουν για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο στον δημόσιο τομέα. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλεται ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου των Εξουσιοδοτημένων Έργων σας.

 5. Δημοσίευση εμπορικών επωνυμιών και απαιτούμενες ειδοποιήσεις: Δηλώνετε ότι η Google δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το λογότυπό σας ("Εμπορικές Επωνυμίες") σε συνδυασμό με το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των Σελίδων Αποσπασμάτων Περιεχομένου) καθώς και στις παρουσιάσεις, στο υλικό μάρκετινγκ, στις λίστες πελατών, στις οικονομικές αναφορές και στις λίστες ιστοτόπων των πελατών. Δηλώνετε ότι δεν θα προβαίνετε σε καμία δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Google.

 6. Δικαιώματα ιδιοκτησίας: Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν συνεπάγεται μεταβίβαση στη Google οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο ή άλλο υλικό που εσείς παρέχετε.

 7. Εμπιστευτικότητα. Δηλώνετε ότι δεν θα κοινοποιήσετε Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Google χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Google. "Οι "Εμπιστευτικές Πληροφορίες Google" περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμούς, τα εξής: (i) όλο το λογισμικό, την τεχνολογία, τον προγραμματισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, το υλικό, τις οδηγίες και την τεκμηρίωση (συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Συμφωνίας) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, (ii) τις αναλογίες κλικ προς τον αριθμό των εμφανίσεων και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφοράς που σχετίζονται με τις Διαφημίσεις (όπως ορίζονται παρακάτω), συμπεριλαμβανομένων των κερδών, εφόσον υπάρχουν, που σας καταβάλλει η Google και (iii) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ορίζονται γραπτώς από τη Google ως "εμπιστευτικές" ή ορίζονται με ισοδύναμο τρόπο. Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες Google δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εσάς χωρίς παραβίαση της Συμφωνίας ή πληροφορίες οι οποίες (i) δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα, χωρίς να έχει υπάρξει πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες Google, όπως αποδεικνύεται γραπτώς, ή (ii) ελήφθησαν από εσάς νόμιμα από κάποιον τρίτο, ή (iii) έπρεπε να κοινοποιηθούν εκ της νομοθεσίας ή από κάποια κυβερνητική αρχή.

 8. Διαφημίσεις, πληρωμές: Δηλώνετε ότι η Google δύναται να παρέχει υπηρεσίες διαφημίσεων τρίτων και/ή της Google (συνολικά στο εξής, "Διαφημίσεις") σε συνδυασμό με το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των Σελίδων Αποσπασμάτων Περιεχομένου), χρησιμοποιώντας την τεχνολογία παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων της Google. Οι Διαφημίσεις αυτές θα εμφανίζονται με την αισθητική και τη μορφή που παρέχει γενικά η Google, εφόσον διατίθεται ο συγκεκριμένος κατάλογος διαφημίσεων. Η πληρωμή καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων (όπως ορίζονται από τη Google) κλικ στις Διαφημίσεις που εμφανίζονται στις Σελίδες Αποσπασμάτων Περιεχομένου, όπως ορίζεται από τη Google για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα. Εκτός εάν δεν υπάρχει κάποια διαφορετική γραπτή δήλωση των μερών (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι πληρωμές θα αποστέλλονται σε εσάς από τη Google εντός περίπου τριάντα (30) ημερών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο οι Διαφημίσεις εμφανίζονται στις Σελίδες Αποσπασμάτων Περιεχομένου, εφόσον το υπόλοιπο των κερδών σας ανέρχεται σε τουλάχιστον $100. Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας, η Google σάς καταβάλει το υπόλοιπο των κερδών σας εντός περίπου ενενήντα (90) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο τερματισμός της Συμφωνίας. Ωστόσο, η Google σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει πληρωμές για υπόλοιπο κερδών που ανέρχεται σε λιγότερο από $10. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρακρατήσει όλα τα έσοδα από τις υπηρεσίες αναζήτησής της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των Διαφημίσεων που εμφανίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, οι οποίες περιέχουν αποσπάσματα Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου. Ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων, η Google δεν φέρει ευθύνη για καμία πληρωμή που βασίζεται (α) σε οποιοδήποτε ποσό το οποίο έχει προκύψει από μη έγκυρες αναζητήσεις ή μη έγκυρα κλικ σε Διαφημίσεις που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε άτομο, πρόγραμμα "ρομπότ", αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ή παρόμοια συσκευή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, μέσω κλικ ή εμφανίσεων (i) που προέρχονται από δικές σας διευθύνσεις IP ή υπολογιστές που ελέγχετε Εσείς, ή (ii) που δημιουργήθηκαν αντί χρηματικού αντιτίμου, κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή κατόπιν αιτήματος προς χρήστες να κάνουν κλικ σε Διαφημίσεις, (β) σε Διαφημίσεις που έχουν παραδοθεί σε τελικούς χρήστες των οποίων τα προγράμματα περιήγησης έχουν απενεργοποιημένο το JavaScript, (γ) σε Διαφημίσεις προς όφελος φιλανθρωπικών οργανισμών και σε άλλες Διαφημίσεις αντικατάστασης ή εύληπτες Διαφημίσεις που δύναται να παρέχει η Google, (δ) σε διαφημίσεις της Google για δικά της προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή (ε) σε κλικ που έχουν αναμειχθεί με σημαντικό αριθμό μη έγκυρων κλικ, όπως αυτά ορίζονται στο παραπάνω σημείο (α), ή έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας από εσάς για οποιαδήποτε αιτούμενη περίοδο καταβολής πληρωμής. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρακρατεί πληρωμές ή να χρεώνει το λογαριασμό σας, λόγω των εξής: (i) οποιουδήποτε από τους παραπάνω λόγους, (ii) παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους σας ή, (iii) σε περίπτωση που ένας διαφημιστής του οποίου οι Διαφημίσεις εμφανίζονται σε Σελίδες Αποσπασμάτων Περιεχομένου δεν τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στη Google για τις Διαφημίσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η Google δύναται να παρακρατεί ποσά που της οφείλονται προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να παρακρατηθούν τα ποσά αυτά. Επιπλέον, εάν καθυστερήσετε την πληρωμή σας προς την Google στα πλαίσια οποιουδήποτε προγράμματος Google (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, του προγράμματος Google AdWords), η Google διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό έως ότου πραγματοποιηθούν όλες οι εκκρεμείς πληρωμές ή να αφαιρέσει ποσά που οφείλονται σε εσάς σε σχέση με το Πρόγραμμα αντίστοιχα με τα ποσά που εσείς οφείλετε στην Google. Η Google θα παρέχει πρόσβαση σε τέτοιους είδους τυπικά συνολικά διαφημιστικά δεδομένα που η Google γενικά παρέχει σε συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα. Για τη διασφάλιση των πληρωμών, οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή και την τήρηση σωστών στοιχείων επικοινωνίας και πληρωμών σχετικά με το λογαριασμό σας είστε εσείς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά στοιχεία και έντυπα θα διατίθενται μέσω του Λογαριασμού σας. Τυχόν τραπεζικά έξοδα που αφορούν επιστροφή ή ακύρωση επιταγών λόγω σφάλματος στα στοιχεία επικοινωνίας ή πληρωμών θα αφαιρούνται από την καινούρια πληρωμή που θα εκδοθεί. Δηλώνετε ότι θα καταβάλλετε όλους τους ισχύοντες φόρους ή χρεώσεις που επιβάλλονται από τον αντίστοιχο κρατικό φορέα σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Η Google δύναται να αλλάξει την τιμολόγηση ή/και τη δομή των πληρωμών ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με κάποια πληρωμή στα πλαίσια του Προγράμματος, πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Google εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω πληρωμή. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε έγκαιρα την Google, αυτό σημαίνει ότι παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την αμφισβητούμενη πληρωμή. Η πληρωμή υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα αρχεία που τηρούνται από την Google. Κανένα άλλο μέτρο ή στατιστικό στοιχείο οποιουδήποτε είδους δεν γίνεται δεκτό από τη Google, ούτε επηρεάζει την παρούσα Συμφωνία.

 9. Δεν παρέχεται εγγύηση: Αναγνωρίζετε ότι η Google δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί το επίπεδο των εμφανίσεων ή των κλικ οποιασδήποτε Διαφήμισης, τη θέση ή τη χρονική στιγμή προβολής αυτών των εμφανίσεων και/ή των κλικ, ή το ποσό οποιασδήποτε προς καταβολή σε Εσάς πληρωμής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

 10. Δεν παρέχεται εγγύηση: Εκτός από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν εφαρμόζεται καμία άλλη προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλοι όροι. Ειδικότερα, καμία έμμεση προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλοι όροι σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα δεν θα εφαρμόζεται για οποιοδήποτε λόγο σε οτιδήποτε παρέχεται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

 11. Περιορισμένη ευθύνη, Ανωτέρα Βία:

  1. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη οποιοδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για τις εξής περιπτώσεις: (α) θάνατο ή τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων, (β) απάτη ή ψευδή αντιπροσώπευση, (γ) παραβίαση οποιουδήποτε έμμεσου όρου δικαιωμάτων τίτλων ή μη αμφισβητούμενης άσκησης δικαιωμάτων, (δ) κατάχρηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών Google, ή (ε) της ευθύνης σας σε περίπτωση οποιασδήποτε αποζημίωσης καταβάλλεται από εσάς.

  2. Δυνάμει της διάταξης 11.1, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται υπεύθυνο με βάση τη σύμβαση, για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της αμέλειας) για δηλώσεις προ της σύμβασης ή άλλες δηλώσεις (εξαιρουμένων ψευδών δηλώσεων) ή για ευθύνες που προκύπτουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία για τα εξής: (α) οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, δεδομένων, εμπορικών συναλλαγών ή προσδοκώμενης εξοικονόμησης κόστους ή κόστους για υποκατάστατες υπηρεσίες), (β) οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή φήμης, ή (γ) οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι εν λόγω ζημίες ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας από τα συμβαλλόμενα μέρη.

  3. Δυνάμει των διατάξεων 11.1 και 11.2, η συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους που προκύπτει από ή σε συνδυασμό με την παρούσα Συμφωνία και σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους σε συνδυασμό με την παρούσα Συμφωνία (και εάν η ευθύνη προκύπτει από παραβίαση της σύμβασης, αμέλεια ή οποιοδήποτε άλλο λόγο) περιορίζεται στο καθαρό ποσό που έχει καταβληθεί ή είναι πληρωτέο από τη Google σε εσάς κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία έγερσης της αξίωσης ή εάν το ποσό αυτό λιγότερο από £10.000, τότε θα καταβληθούν έως £10.000.

  4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι το άλλο μέρος προβαίνει στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς ευθύνης που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία και ότι οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν ουσιαστική βάση της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερθέντα, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται υπεύθυνο για την παράλειψη εκπλήρωσης ή την καθυστέρηση εκπλήρωσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων με βάση την παρούσα Συμφωνία εφόσον η παράλειψη ή η καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κυβερνητικών ενεργειών, τρομοκρατικών επιθέσεων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, εργασιακών διαφορών, διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και/ή προβλημάτων διαδικτύου.

 12. Εγγυήσεις κατασκευαστή:

  1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει και εγγυάται ότι διαθέτει το δικαίωμα, την εξουσία και την αρμοδιότητα να προβεί στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και να εκτελέσει πλήρως τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας καθώς και να παραχωρεί τα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

  2. Εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι: (α) εάν είστε φυσικό πρόσωπο, ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στη Google για την εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι ακριβής και ενημερωμένες, (γ) ότι είστε ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εξουσιοδοτημένου Περιεχομένου και των Εμπορικών Επωνυμιών σας και/ή, (δ) ότι διαθέτετε το δικαίωμα να παραχωρείτε άδειες, εξουσιοδοτήσεις και άλλα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και ειδικότερα, το δικαίωμα να επιτρέπετε στη Google να χρησιμοποιεί το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο και τις Εμπορικές Επωνυμίες σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, (ε) στην περίπτωση που παρέχετε υλικό σε ψηφιακή μορφή, ότι το υλικό αυτό δεν περιέχει ιούς, ιούς τύπου worm, δούρειους ίππους, ή άλλα παρόμοια επιβλαβή στοιχεία, (στ) ότι το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τις Πολιτικές Προγράμματος, (ζ) ότι το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο δεν παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

 13. Υποχρέωση Αποζημίωσης: Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζετε και να απαλλάσσετε την Google, τους αντιπροσώπους της, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις θυγατρικές εταιρείες, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους σχετιζόμενους τρίτους φορείς (π.χ. τους διαφημιστές, τους συνεργάτες, τους εκδότες και τους κατόχους αδειών, τους συμβούλους και τους αναδόχους) (συνολικά στο εξής "Προστατευόμενα Πρόσωπα") από οποιαδήποτε αξίωση, ευθύνη, απώλεια και δαπάνη προερχόμενη από τρίτο φορέα (συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων, διευθετήσεων και εύλογων δικαστικών δαπανών), που επιβάλλεται σε Προστατευόμενα Πρόσωπα, η οποία προκύπτει ή σχετίζεται ή ενδέχεται να προκύψει από το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο, από τις Εμπορικές Επωνυμίες Σας και/ή την εκ μέρους Σας παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας.

 14. Τερματισμός: Μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία με ή χωρίς αιτιολογία, ειδοποιώντας τη Google γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών. Η Google δύναται ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τερματίσει το Πρόγραμμα, να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, ή να αποσύρει οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο που υπάρχει στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η Google θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός τριάντα (30) ημερών (ή το συντομότερο δυνατόν σε εύλογο χρονικό διάστημα) από την ημερομηνία πραγματοποίησης του τερματισμού, να διακόψει την εμφάνιση Σελίδων Αποσπασμάτων Περιεχομένου (ή τμήματα αυτών) στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών αναζήτησης Google. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η Google θα εξακολουθήσει να φιλοξενεί και να δημιουργεί ευρετήριο για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, για λόγους παροχής αποτελεσμάτων αναζήτησης. Οι διατάξεις των παραγράφων, 2, 6, 7, 9-11, 13, 14, 15 και 17 θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

 15. Δικαιώματα πληροφοριών: Η Google έχει δικαίωμα να διατηρεί και να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τους όρους της όλες τις πληροφορίες που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των στοιχείων επικοινωνίας και τιμολόγησής Σας. Συμφωνείτε ότι η Google δύναται να μεταφέρει και να αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες για την ταυτότητά Σας, με σκοπό την έγκριση και την ενεργοποίηση της συμμετοχής Σας στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών που βρίσκονται σε περιοχές με λιγότερο αυστηρή νομοθεσία περί δεδομένων από εκείνη που ισχύει στην περιοχή Σας. Η Google δύναται, επίσης, να παρέχει πληροφορίες ανταποκρινόμενη σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως σε περιπτώσεις κλητεύσεων, εισαγγελικών ενταλμάτων και δικαστικών εντολών, ή για την εφαρμογή ή την άσκηση των έννομων συμφερόντων της ή την υπεράσπισή της απέναντι σε νομικές αξιώσεις. Η Google δύναται να προβαίνει σε κοινή χρήση πληροφοριών που σας αφορούν (όχι πληροφοριών για την ταυτότητά σας) με διαφημιστές, επιχειρηματικούς συνεργάτες, χορηγούς και άλλα τρίτα μέρη.

 16. Ευθύνες συμβαλλομένων: Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο, τις Εμπορικές Επωνυμίες σας και την τήρηση των όρων της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της συμμόρφωσης με τις Πολιτικές Προγράμματος. Δεν επιτρέπεται, ούτε μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ή να ενθαρρύνετε τρίτους να προκαλέσουν άμεσες ή έμμεσες αναζητήσεις, εμφανίσεις ή κλικ σε Διαφήμιση ή Διαφημίσεις με οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο, δόλιο ή άλλο μη έγκυρο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επαναλαμβανόμενων μη αυτόματων κλικ, της χρήσης "ρομπότ" ή άλλων εργαλείων αυτόματης υποβολής ερωτημάτων ή/και αυτόματων αναζητήσεων, ή/και τη δόλια χρήση άλλων υπηρεσιών ή λογισμικού βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διερευνήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της οποιασδήποτε χρήσης εφαρμογής λογισμικού για πρόσβαση σε Διαφημίσεις, ή οποιαδήποτε ενασχόληση με δραστηριότητα που απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία. Η Google δεν φέρει ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο ή τις Εμπορικές Επωνυμίες σας. Επιπροσθέτως, η Google δεν υποχρεούται να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που οι Διαφημίσεις δεν εμφανίζονται σωστά στους τελικούς χρήστες των Σελίδων Αποσπασμάτων Περιεχομένου.

 17. Διάφορα: Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται δια του παρόντος ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε διαφωνία ή θέμα προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το αντικείμενο της Συμφωνίας και υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμβάσεων, δηλώσεων ή συμφωνιών οποιουδήποτε είδους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το αντικείμενο της Συμφωνίας. Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέλη, με την ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους Σας των ενημερωμένων όρων ή με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ύστερα από την ενημέρωση των όρων αυτών από την Google. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση στην άσκηση δικαιώματος ή στη διεκδίκηση επανόρθωσης με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή την επανόρθωση ή παραίτηση από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή επανορθώσεις και καμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή διεκδίκηση οποιασδήποτε επανόρθωσης με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει την περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή διεκδίκηση επανόρθωσης ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή τη διεκδίκηση οποιασδήποτε άλλης επανόρθωσης. Τα δικαιώματα και οι επανορθώσεις που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία υπολογίζονται αθροιστικά και δεν εξαιρούνται δικαιώματα ή αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η μη εγκυρότητα, η μη νομιμότητα ή η αδυναμία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, δεν επηρεάζει ή εμποδίζει την ισχύ των άλλων όρων της παρούσας Συμφωνίας. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση κανενός από τα δικαιώματά σας ή η ανάθεση των Υποχρεώσεών σας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εν μέρει ή εξολοκλήρου, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Google, η οποία δεν δύναται να παρακρατηθεί ή να καθυστερήσει χωρίς εύλογη αιτιολογία. Η Google δύναται να εκχωρήσει μέσω νέας σύμβασης ή να αναθέσει ή να μεταφέρει τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εν μέρει ή εξολοκλήρου, κατά την αποκλειστική της κρίση. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν δημιουργεί ή μεταβιβάζει δικαιώματα ή άλλα οφέλη, είτε με βάση τη νομοθετική πράξη περί συμβάσεων (Contracts Act) του 1999 του Ηνωμένου Βασιλείου (για τα δικαιώματα τρίτων μερών - Rights of Third Parties) είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπέρ οποιουδήποτε προσώπου εκτός των συμβαλλόμενων μερών της παρούσας Συμφωνίας. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως σύσταση σύμπραξης ή κοινοπραξίας οποιουδήποτε είδους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή ως εξουσιοδότηση οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για την εκπροσώπηση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για οποιονδήποτε σκοπό και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει εξουσιοδότηση ή δικαίωμα να δεσμεύσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή να συνάψει συμβάσεις επ' ονόματι του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή να δημιουργήσει ευθύνες για το άλλο μέρος, με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς τη Google πρέπει να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, κατεπείγουσας αλληλογραφίας ή προσωπικής παράδοσης στο νομικό τμήμα, στη διεύθυνση Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ και θα θεωρείται ότι έχουν αποσταλεί με την παραλαβή τους. Οι ειδοποιήσεις προς εσάς είναι αποδεκτές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει εσείς και θα θεωρείται ότι έχουν ληφθεί με την αποστολή τους. Οποιαδήποτε μετάφραση από την αγγλική γλώσσα, της αγγλικής νομοθεσίας και της δικαστικής Συμφωνίας (στο εξής "Πρωτότυπη Συμφωνία") παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της μετάφρασης και της Πρωτότυπης Συμφωνίας, υπερισχύει η Πρωτότυπη Συμφωνία .

21 Νοεμβρίου 2005

 


© 2014 Google - Αρχική σελίδα - Επικοινωνήστε μαζί μας - Πολιτική Απορρήτου - Όροι